🔻شورای اتحادیه اروپا روز جمعه با اختصاص یک میلیارد یورو برای خرید مهمات و تسلیحات برای اوکراین موافقت کرد.
این بودجه از صندوق «یوروفاند برای صلح» اختصاص خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید