🗣 دژکام، امام جمعه شیراز:
◀️ فرزندان خود را تشویق کنید که کار حوزوی کنند و طلبه بشوند که مداد العلما افضل من دما الشهدا.

◀️ یک عالم نقش آفرین در عرصه حیات امت اسلامی ارزشش از شهادت کمتر که نیست، بیشتر هم هست، پوشیدن این لباس تزکیه خودش را می‌کند که در این لباس قرار می‌گیرد و نوعی شهادت را استقبال می‌کند و هنوز هم سلسله علما شهید می دهند و آماده شهادت هستند و این مسیر را نگذارید تعطیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید