نه فقط خرج صندوق های بازنشستگی را می دهند که خرج ایران را هم می دهند

دیدگاهتان را بنویسید