🗣 رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک:
◀️ پایین بودن قیمت شیرخشک نسبت به بازار کشورهای همسایه و سایر محصولات داخلی، منجر به این شده است که خانواده‌ها مصرف غیرمنطقی شیرخشک را داشته باشند و شیرخشک به کشورهای همسایه قاچاق شود.

◀️ مصرف شیرخشک در صنایع دیگر را نیز شاهد هستیم که همه این موارد منجر به کمبود شیرخشک شده است.

دیدگاهتان را بنویسید