📝 روزنامه هم‌میهن:
◀️ منبع اصلی فساد در ایران توزیع رانت است، آن هم در اندازه‌های زیاد.

◀️ در میان همه دولت‌های ۳۵ ساله اخیر، بهترین شاخص مبارزه با فساد در دولت اصلاحات بود و شاید بدترین آن در دوره ۸۴ تا ۹۲ باشد.

دیدگاهتان را بنویسید