🔹 برخی صفحات مجازی از قرارداد حدود ۴۰ میلیارد تومانی قلعه نویی با فدراسیون فوتبال خبر دادند، اما این مسئله رسما اعلام نشد. فدراسیون فوتبال هم قرارداد ۴۰ میلیارد تومانی با امیر قلعه نویی را نه تایید کرد و نه تکذیب!

دیدگاهتان را بنویسید