او خطاب به این دختران و زنان ایران نوشت: «لطفا بدانید که قدرت شما الهام‌بخش است.»

دیدگاهتان را بنویسید