🔹منابع بین‌المللی گزارش دادند که دیوان لاهه با متهم کردن پوتین به جرائم جنگی برای او قرار بازداشت صادر کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید