◀️ ایران برای اتصال راه‌آهن خود به عراق فقط به احداث ۳۲ کیلومترریل نیاز دارد. مسافتی که کوتاه‌تر از فاصله تهران به کرج است اما عراق به آن تن نمی‌دهد و در عوض امسال عراقی‌ها برای اتصال راه‌آهن خود به ‎#ترکیه بودجه اختصاص داده‌اند.

◀️ جالب است بدانید برای اتصال راه‌آهن عراق به ترکیه حدود ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر ریل مورد نیاز است

دیدگاهتان را بنویسید