این کشورها را «آلتاسیا» بنامید؛ حتی قبل از گسترده شدن تنش‌های بین آمریکا و چین نیز بسیاری از شرکت‌ها در فکر خروج از چین بودند. دستمزد نیروی کار در چین به ساعتی 8 دلار رسیده است در حالی که دستمزد نیروی کار در هند و تایلند و ویتنام کمتر از 3 دلار در ساعت است

دیدگاهتان را بنویسید