🔹 گروه شبه نظامی واگنر روسیه در ده‌ها شهر این کشور مراکزی برای سربازگیری دایر کرد.

🔹 یوگنی پریگوژین رییس گروه شبه نظامی واگنر در تلگرام خود نوشت: به رغم مشکلات ما به پیشروی خود در خاک اوکراین ادامه خواهیم داد. به همین خاطر در 42 شهر روسیه مراکزی برای جذب نیروی تازه نفس راه‌اندازی کرده‌ایم.
این جذب نیروی تازه درحالی است که رییس گروه واگنر از نرسیدن مهمات کافی به نیروهایش در شهر باخموت اوکراین گلایه کرده و برخی مقامات نظامی روسی را به خیانت متهم کرده بود. طبق فهرستی که پریگوژین منتشر کرده است، مبارزان در مراکز ورزشی و باشگاه های هنرهای رزمی استخدام خواهند شد

دیدگاهتان را بنویسید