این نسل محشر، دیگر در برابر زورگویی سر تسلیم فرود نمی‌آورند و همین موضوع دیکتاتور را به خشم می‌آورد.

دیدگاهتان را بنویسید