🔹‏تجربه فقر در آمریکا به کلی متفاوت از ایران است.
شبکه تلویزیونی آمریکا مستندی دارد در مورد زندگی روزمره سه تا از فقیرترین خانواده‌های آمریکایی: مادر خودرو دارد و سهمیهٔ روزانه‌ را با کوپن غذا دریافت می‌کند؛ سرپناه کوچکی دارند و بیمه بهداشتی مجانی؛
🔹‏بچه‌ها آیفون و تبلت دستشان است و اخیرا لپ‌تاپ مجانی از مدرسه دریافت کرده‌اند؛ معلم یکی از بچه‌ها از کرونا درگذشته و مدرسه یک مشاور روانی به بچه‌های کلاس اختصاص داده؛ و …
🔹‏مستند برای کسانی که فقر در ایران را می‌شناسند آن‌چنان کسل‌کننده است که به‌سختی می‌شود تا پایان تماشا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید