🔹 نمایندگان کنگره ملی خلق چین در چهاردهمین نشست خود به اتفاق آرا به انتخاب مجدد شی جین پینگ به عنوان رئیس‌جمهور چین برای سومین دوره پنج ساله رأی دادند.

🔹 پس از اصلاحات قانون اساسی چین در سال ۲۰۱۸ «شی جین پینگ» می‌تواند بطور نامحدودی بارها پست ریاست دولت را بر عهده بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید