🗣 سعید شریعتی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت:
فکر می‌کنم که اگر این دولت به فکر مردم بود، باید هرچه زودتر استعفا می‌داد، چرا که کفایت اداره بحران و کشور را ندارند.

◀️ نارضایتی در همه اقشار حتی وابستگان حکومت هم وجود دارد. یکی دولت را مقصر می‌داند یکی آمریکا را، اما همه ناراضی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید