✍️حسن اسدی‌زیدآبادی: برای انجام چنین عملیاتی در ۱۵ استان کشور آن هم همزمان در یک روز و حدودا یکساعت چندنفر کادر لازم است؟ اگر این گروهی که معلوم است سازمان‌ دارند، خدایی نکرده به‌جای این نوع گازهای سمی چیز خطرناک‌تری استفاده کنند چه؟ چه تضمینی هست که نکنند؟

دیدگاهتان را بنویسید