🔹براساس اعلام اداره کل گمرک عراقف واردات مشروبات الکی به این کشور ممنوع شد.

🔹 براساس بیانیه اداره کل گمرک عراق، بخشنامه ای به تمام مناطق و مراکز گمرکی برای جلوگیری از ورود انواع مشروبات الکلی صادر شد.
ماده 14 قانون درآمد شهرداری ها ضمن تصریح بر ممنوعیت واردات، ساخت و فروش انواع مشروبات الکلی، برای افراد خاطی، پرداخت جریمه نقدی از 10 تا 25 میلیون دینار عراقی را تعیین کرده است.
مقامات عراقی در حالی دستور ممنوعیت واردات انواع مشروبات الکلی را صادر کردند که نمایندگان مسیحی در پارلمان این تصمیم را در منافات با «آزادی فردی و مبانی قانون اساسی عراق» دانستند

دیدگاهتان را بنویسید