احمد کریمی اصفهانی، عضو شورای مرکزی «حزب موتلفه اسلامی» در واکنش به مسمومیت دختران دانش‌آموز می‌گوید: در اصل موضوع بحث دارم که این مسمومیت‌ها اصلا واقعیت داشته باشد. این‌ها اثبات نشده است و صرفا در فضای مجازی است. کدام مدرسه؟ کجا اثبات شده است؟ این‌ها اثبات نشده است و صرفا در فضای مجازی است و اصلا مسئله خاصی نیست. نباید دنبال هر دروغی بدوییم. من در اصل موضوع بحث دارم که این مسمومیت‌ها اصلا واقعیت ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید