🔹 سخنگوی کرملین تاکید کرد: روسیه سرزمین‌هایی را که از اوکراین گرفته به این کشور پس نخواهد داد.

🔹دیمیتری پسکوف موضع مسکو را مبنی بر اینکه روسیه آماده مذاکره برای پایان دادن به مناقشه اوکراین است تکرار کرد

دیدگاهتان را بنویسید