◀️ «کالین کال» معاون وزیر دفاع آمریکا مدعی شد: ایران می‌تواند ظرف 12 روز مواد شکافت پذیر لازم برای ساخت یک بمب را تهیه کند که بسیار کمتر از مدت زمان محدود شده در برجام- یک سال- است.

دیدگاهتان را بنویسید