برخی منابع خبر دادند سه‌شنبه‌شب ۹ اسفند ۱۴۰۱ به خوابگاه دختران دانشگاه آزاد بروجرد هم با گازهای سمی و شیمیایی حمله شده است

دیدگاهتان را بنویسید