سازمان تامین اجتماعی در واکنش اعلام کرده موضوع مطرح شده در پیامک «‌از اساس جعلی و دروغ‌پردازی» است.

دیدگاهتان را بنویسید