🔹شورای اروپا از برنامه این اتحادیه برای اعطای هفتمین بسته کمک نظامی به کی‌یف به مبلغ 500 میلیون یورو و همچنین 45 میلیون یورو برای تامین مالی ماموریت‌های آموزشی خبر داد

دیدگاهتان را بنویسید