✍ محمود صادقی: آقای رئیسی با گذشت بیش از یک سال و نیم از تصدی مقام ریاست جمهوری هنوز طوری سخن می‌گوید که گویا ایام انتخابات است و او در حال مبارزه با رقبای نداشته‌اش است!

دیدگاهتان را بنویسید