‏حاکمیت دو راه بیشتر ندارد؛ ‏یا تن دادن به خواست مردم

‏یا در دراز مدت عاقبتی مثل کامبوج با ۱۰ میلیون کشته برای حفظ نظام

دیدگاهتان را بنویسید