مساله سقوط ۲۰۲۳ اگر رخ دهد میتواند ابعادی به مراتب پیچیده تر از۲۰۰۸ داشته باشد و با توجه به فضای امنیتی حاکم بر جهان میتواند به اتفاقات مهمی در حوزه امنیت جهانی منجر شود، خصوصا اگر بعلاوه بازارهای سهام، بازارهای اوراق قرضه هم دچار مشکلات جدی شوند

دیدگاهتان را بنویسید