اندی اوگلز، عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، طرحی را در مجلس نمایندگان ارائه کرده است که در صورت تصویب آن، دانشجویان حامی فلسطین شرکت‌کننده در اعتراضات در صورتی که به دلیل فعالیت غیرقانونی در دانشگاه‌ها محکوم شوند، ویزای آن‌ها لغو و شش ماه برای خدمات اجتماعی به غزه فرستاده می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید