🗣 شارل میشل، رئیس شورای اروپا با اشاره به ناآرامی‌های چند ماه اخیر در ایران، مدعی شد:
اتحادیه اروپا صدای مردم ایران را می‌شنود

◀️ اروپا به حمایت از آرمان شما برای آزادی و کرامت ادامه خواهد داد.

◀️ چهارمین بسته تحریمی که امروز تصویب شد، پیام روشنی است که در برابر نقض حقوق بشر در ایران بیکار نخواهیم ماند.

دیدگاهتان را بنویسید