مرد شعار مرگ بر خامنه ای و‌مرگ‌بر دیکتاتور سر دادند

دیدگاهتان را بنویسید