پیام هک کننده منتشر شد؛
دانشگاه امام صادق، پل مدیریت برای آقازاده‌ها و مرکز تربیت نیرو برای مفت‌خوری در نهادهای قدرت، هک شد و این آغاز پیام است!

همانند گذشته، اطلاعات و اسناد بدست آمده را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.

این گروه عمر قدرتمند فارس نیوز را هک‌کرده‌بودند

دیدگاهتان را بنویسید