🗣 حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان با اشاره به بازداشت و زندانی کردن «حمید نوری» در سوئد گفت:

◀️ کاری که دولت سوئد در حال انجام آن است در حقیقت انتقام‌گیری اعدام رهبر گروه الاهوازیه توسط ایران است.

◀️ سوئدی‌ها باید بدانند همانگونه که افرادی همچون رهبر گروه ترورسیتی الاهوازیه را به ایران منتقل کرده و مجازات کردیم، همین کار را می توانیم با مأموران امنیتی شما انجام دهیم.

◀️ با دیدن کیفرخواست و موارد جرمی که برای آقای حمید نوری بیان شده است، می‌بینید هیچ‌کدام مبنای حقوقی ندارد. اینکه از مأموران دولت بوده چه عیبی دارد؟ مگر سفرا یا کارمندان کشور سوئد مأموران دولت نیستند؟ باید دستگیرشان کرد به این دلیل که دولت سوئد در عملیات تروریستی دست داشته است؟!

دیدگاهتان را بنویسید