در روز کاری و سرمای سه درجه بالای صفر و باد شدید با صورت های سرخ شده در کنار هم ایستادند به نام آزادی، به نام جان بخشان انقلاب #زن_زندگی_آزادگی و به نام ایران.

دیدگاهتان را بنویسید