🔹میدانستید واردات ⁧#خودرو⁩ کارکرده به آلمان،فرانسه و ژاپن، سه مهد خودروسازی دنیا آزاده؟ فرانسه عوارض واردات ۱۰٪ و مالیات ۲۰٪ ؛آلمان عوارض۱۰٪ومالیات۱۹٪و ژاپن ۴۰٪ حقوق ورودی.واردات خودروی کارکرده ژاپن در سال ۲۰۲۱ ،۳۴۲۱۱۰ دستگاه بوده است.هرسه کشور صنعتی و هیچکدام هم بحث‌ شأن را ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید