🔹سامانه شاد از صبح امروز دچار اختلال شد و دانش آموزان موفق به ارتباط و استفاده از این سامانه نشدند.
تیم فنی سامانه شاد در اطلاعیه‌ای درباره این اختلال نوشت:
🔹با فراگیر شدن موج سرما و برودت هوا و غیر حضوری شدن کلاس ها و مدارس بسیاری از استان‌ها، به اطلاع می رساند؛ اختلال مختصری در زیرساخت های فنی مربوط به شاد به وجود آمده است که ارسال و دریافت پیام ها را با تأخیر مواجه می کند.
🔹تیم فنی و اجرایی در تلاش هستند که اختلال بوجود آمده را برطرف کنند.
🔹ضمن پوزش از کاربران گرامی؛ خواهشمند است به منظور سرویس دهی بهتر و افزایش سرعت تبادل داده ها؛ مدارس نوبت عصر و دوره متوسطه دوم، کلاس های خود را منحصرا از ساعت ۱۴ هر روز تشکیل دهند.
🔹همچنین کاربرانی که از نسخه های قدیمی تر استفاده می کنند جهت عملکرد بهتر و استفاده از سرویس ها، از ساعت ۲۰ امشب نسخه جدید شاد را از آدرس SHAD.IR به روز رسانی کنند.

🔹سامانه شاد از صبح امروز دچار اختلال شد و دانش آموزان موفق به ارتباط و استفاده از این سامانه نشدند.
تیم فنی سامانه شاد در اطلاعیه‌ای درباره این اختلال نوشت:
🔹با فراگیر شدن موج سرما و برودت هوا و غیر حضوری شدن کلاس ها و مدارس بسیاری از استان‌ها، به اطلاع می رساند؛ اختلال مختصری در زیرساخت های فنی مربوط به شاد به وجود آمده است که ارسال و دریافت پیام ها را با تأخیر مواجه می کند.
🔹تیم فنی و اجرایی در تلاش هستند که اختلال بوجود آمده را برطرف کنند.
🔹ضمن پوزش از کاربران گرامی؛ خواهشمند است به منظور سرویس دهی بهتر و افزایش سرعت تبادل داده ها؛ مدارس نوبت عصر و دوره متوسطه دوم، کلاس های خود را منحصرا از ساعت ۱۴ هر روز تشکیل دهند.
🔹همچنین کاربرانی که از نسخه های قدیمی تر استفاده می کنند جهت عملکرد بهتر و استفاده از سرویس ها، از ساعت ۲۰ امشب نسخه جدید شاد را از آدرس SHAD.IR به روز رسانی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید