میدان امیر چقماق با ۵۰۰۰نفر پر میشه، اما همین تعداد هم از شهر ۶۰۰هزار نفری ‎نیامدند!

دیدگاهتان را بنویسید