اما در جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری شهرهای ایران در حال قطعی گاز است

دیدگاهتان را بنویسید