«ما باید از رنجی که آنها می‌برند بگوییم. در ایران یک وضعیت اضطراری وجود دارد. باید به مبارزه برای نجات مردم بی‌گناهی که توسط جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند ادامه دهیم.»

او با نوشتن هشتگ «اعدام را در ایران متوقف کنید» جمله تلخی که محمدمهدی کرمی به پدرش گفته را بازنشر کرده است:

«بابا حکم ما را دادند، حکم من اعدامه ولی به مامان چیزی نگو.»

دیدگاهتان را بنویسید