“بوی خیانت و کثافت کاریها و دغل‌بازی کل این سرزمین را برداشته، امروز قرآن که نه، مقدساتشان را بر سر نیزه می‌کنند و شعار می‌دهند، غافل از اینکه دیگر تقدسی باقی نمانده، یعنی نگذاشته‌اند که تقدسی باقی بماند، این بازیهای سیاسی پیش ازاین هم بوده، دیگر حنایشان رنگی ندارد، اگر بازی جدیدی دارید رو کنید، گرچه همه‌ ما بازی‌هایشان را ازبر شدیم.”

دیدگاهتان را بنویسید