🔹 اعاده دادرسی ‎محمد قبادلو ثبت شده و بر اساس قانون به محض دریافت این درخواست، دیوان عالی کشور باید دستور توقف اجرای حکم اعدام را صادر کند.

دیدگاهتان را بنویسید