حراست تابلوی یادبود قربانیان #پرواز_اوکراینی را شکسته و یکی از دانشجویان را ربوده است.

دیدگاهتان را بنویسید