نماینده ویژه آمریکا در امور ایران:
🔹از اعدام دو جوان ایرانی دیگر پس از محاکمه‌های ساختگی آنها وحشت زده شده ام.
🔹این اعدام‌ها باید متوقف شوند. ما و دیگر کشورها در سراسر جهان به پاسخگو کردن مقامات ایران ادامه خواهیم داد.

دیدگاهتان را بنویسید