لطف الله دژکام امام جمعه شیراز:
درگیری بشر برای مشکل اقتصادی یک پدیده تازه است یا در تاریخ سابقه دارد؟ در شهر سعدی هستیم؛ چند جای گلستان سعدی از فقر و غنا و درگیری بشریت و جامعه صحبت شده است؟ دشمن می‌گوید الان این طوری شده است، اما از نظر تاریخی از روز نخست و حضرت آدم این قصه شروع شد و لذا باید حواسمان باشد که فریبمان ندهند.‌‌

دیدگاهتان را بنویسید