علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس:
مجلس انقلابی یازدهم پرافتخارترین مجالس بوده و هم اکنون به رئیس، نایب رئیس و تمام ارکانش می‌بالد.

◀️ برخی در بیرون مجلس کور خوانده‌اند که بخواهند به بهانه تضعیف مجلس یازدهم، مجلس بعدی را تسخیر کنند.

دیدگاهتان را بنویسید