مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی تهران فروش تجهیزات اینترنتی ماهوارهای استارلینک در تهران را تایید کرد و گفت: ورود این دستگاه‌ها به صورت قاچاق است، دستگاه‌های مربوط باید ورود این تجهیزات را مدیریت کنند.

او از قول یک مقام مسئول تعداد دستگاه‌های فعال استارلینک در ایران را تا ۸۰۰ عدد عنوان کرد. 

دیدگاهتان را بنویسید