آرش در زندان به سرطان مبتلا شد و پس از مدت زیادی تحمل درد و عدم رسیدگی محرومیت از امکانات پزشکی بعد از ۵ سال حبس در سال ۱۴۰۰ از زندان آزاد شد تا تحت درمان قرار بگیرد . آرش به درمان و مراقبت مداوم نیاز دارد و وضعیت بیماری او وخیم است. با این حال در جریان انقلاب ۱۴۰۱ دوباره ربوده و با وجود وخامت شرایط جسمانی و سلامتی به زندان منتقل شد. آرش پس از دستگیری اعتصاب غذا را آغاز کرده و‌ علاوه بر محرومیت از حقوق اولیه زندانی، از دسترسی به داروهای سرطان میز محروم است و سلامتی او شدیدا در خطر است.

گلرخ ایرایی فعال مدنی ، همسر آرش صادقی، نیز در طول سال ها بارها دستگیر و زندانی شده و اینبار هم در جریان انقلاب ۱۴۰۱ پس از آرش ربوده و به مکانی نامعلوم‌ منتقل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید