🔹عربستان ۲ بر ۱ آرژانتین را برد و ژاپن ۲ بر ۱ آلمان را برد و ایران هم که ۲ بر ۶ به انگلیس باخت!
🔹احتمالا آقایان می‌نویسند: برای اینکه حس خوشایندی داشته باشیم، مهم اینکه که ایران و عربستان و ژاپن هر یک ۲ گل زده‌اند و گل خورده‌ هم که مقوله دیگری است و پرداختن بهش سیاه‌نمایی است.

دیدگاهتان را بنویسید