رئیس دولت در جلسه هیئت دولت:
🔹دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد.

🔹اغتشاش هم مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.

این پست دارای یک دیدگاه است

  1. شهروند

    البته گلوله هم برا زدن تو سینه همون معترضین زیاد دارید!!!

دیدگاهتان را بنویسید