🔹 سفرهای فضایی خصوصی در حال افزایش است. در سپتامبر سال گذشته شرکت اسپیس ایکس چهار گردشگر را به مدت سه روز به فضا برد. شرکت‌های فضایی آمریکا 46 درصد و شرکت‌های فضایی چین 29 درصد سرمایه‌ها را به خود جذب کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید