حدود 7-8 انفجار در اوایل صبح امروز ۳۱ اکتبر در کیف و استان کیف شنیده شد. علت انفجارها در حال حاضر مشخص نیست.

دیدگاهتان را بنویسید