🔹بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۱، مربوط به استان‌­ البرز با ٤.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ خوزستان با ١.٩ درصد است.

🔹در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین  با ٤.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ بوشهر با ٢.١ درصد است.

🔹در مهرماه ۱۴۰۱ همچنین بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با ٥.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با ٠.٥ درصد می­‌باشد.

🔹درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٨,٦ درصد می­‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٥٧.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان زنجان (٤٢.٤ درصد) است.

🔹تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شهری کشور ٤٧,٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (٥٦.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر  (٤٠.١ درصد) است.

🔹تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای روستایی نیز ٥٣,٢ درصد می­‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان (٦٥.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­های یزد و خوزستان (٤٦.١ درصد) است.

🔹نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٢,٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (٤٨.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ خوزستان (٣٨.٤ درصد) است.

🔹نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٤٠١ ، برای خانوارهای شهری به عدد ٤٢,٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان مازندران (٤٧.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٣٨.٠ درصد) است.

🔹 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٦,٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ قزوین (٥١.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان (٣٩.٩ درصد) است.

دیدگاهتان را بنویسید